اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 سیاست های جدید ترامپ در منطقه خاورمیانه حمیدرضا نصرتی 21
2 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 17
3 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 16
4 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی چهارم) حمیدرضا نصرتی 17
5 برگزاری جلسه کمبته علمی و اجرایی همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا حمیدرضا نصرتی 37
6 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 35
7 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی سوم) حمیدرضا نصرتی 40
8 مصاحبه آقای دکتر حمداله سجاسی حمیدرضا نصرتی 30
9 تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) حمیدرضا نصرتی 29
10 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی دوم) حمیدرضا نصرتی 28
11 مصاحبه آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا حمیدرضا نصرتی 26
12 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی اول) حمیدرضا نصرتی 13
13 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 14
14 مصاحبه آقای دکتر هادی اعظمی حمیدرضا نصرتی 78
15 سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی2) حمیدرضا نصرتی 113
16 سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی1) حمیدرضا نصرتی 102
17 سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی3) حمیدرضا نصرتی 115
18 ثبت همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام حمیدرضا نصرتی 106
19 متن سخنرانی دکتر دره میرحیدر حمیدرضا نصرتی 155
20 مقاله طرح تحول بنیادین ساختار سازمانی و دستگاه اداری حکومت جمهوری اسلامی ایران حمیدرضا نصرتی 173