اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 67
2 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 46
3 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 38
4 لیست نامزدهای دهمین دوره انتخابات بازرسی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 67
5 لیست نامزدهای دهمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 73
6 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 40
7 اطلاعیه مهم حمیدرضا نصرتی 40
8 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 31
9 اطلاعیه مهم حمیدرضا نصرتی 40
10 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 27
11 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 29
12 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 101
13 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 116
14 سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی6) حمیدرضا نصرتی 114
15 کارگاه آموزشی مقاله نویسی حمیدرضا نصرتی 161
16 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 152
17 کارگاه آموزشی آنلاین حمیدرضا نصرتی 150
18 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 148
19 انتخابات و پدیده نوکیسه گی حمیدرضا نصرتی 155
20 پیام تبریک حمیدرضا نصرتی 154