اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 گزارش سفر علمی - فرهنگی به استان هرمزگان –سواحل مکران و استان سیستان و بلوچستان حمیدرضا نصرتی 89
2 پیام تبریک ارتقاء علمی دانشیاری به جناب آقای دکتر هادی ویسی حمیدرضا نصرتی 109
3 پیام تسلیت به استاد ارجمند جناب آقای دکتر غلامحسن حیدری حمیدرضا نصرتی 171
4 خروج ایالات متحده از سوریه و تمرکز ژئواستراتژیک بر حوزه خلیج فارس حمیدرضا نصرتی 180
5 تفکیک وظایف اعضاء نهمین دوره هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 214
6 جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 268
7 نامزدهای نهمین دوره هیات مدیره و بازس انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 241
8 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 163
9 پیام تسلیت به استاد اجمند سرکار خانم دکتر دره میرحیدر حمیدرضا نصرتی 163
10 نقش مناطق آزاد در شرایط تحریم حمیدرضا نصرتی 149
11 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 150
12 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 147
13 ناسیونالیسم جنگ می آورد یا جنگ، ناسیونالیسم؟ حمیدرضا نصرتی 141
14 نشست علمی نقش مناطق آزاد در شرایط جدید تحریم حمیدرضا نصرتی 139
15 برگه وکالت حمیدرضا نصرتی 144
16 اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و عادی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 153
17 انتخابات شاخه دانشجویی انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی حمیدرضا نصرتی 171
18 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 151
19 سومین بزرگداشت روز جهانی GIS در شرق کشور حمیدرضا نصرتی 168
20 نشست تخصصي مرز و مرزباني حمیدرضا نصرتی 183