اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 ژئوپلیتیک و توسعه محلی- منطقه ای رویکردی در پایداری شرق ایران حمیدرضا نصرتی 69
2 همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 60
3 برگزاری جلسه هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی، پژوهشای جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 75
4 گزارش نشست گفتگو محور شاخه دانشجويي انجمن ژئوپليتيك ايران شعبه خراسان رضوي حمیدرضا نصرتی 48
5 گزارش نشست علمی آقای دکتر طلعت بیک مصادق اف حمیدرضا نصرتی 40
6 خودکشی دختر اصفهانی؛ اگر جغرافیا بود.... حمیدرضا نصرتی 107
7 تمدید کارت عضویت حمیدرضا نصرتی 78
8 گزارش مجمع عمومی انتخابات انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی حمیدرضا نصرتی 81
9 گزارش بازدید از مرکز مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان حمیدرضا نصرتی 67
10 سخنرانی علمی منطق تحولات خاورمیانه حمیدرضا نصرتی 69
11 انتخابات شاخه دانشجویی انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی حمیدرضا نصرتی 61
12 فراخوان دریافت مقاله: همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 84
13 چهارمین دوره انتخاب برترین آثار علمی جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 48
14 کانال تلگرامی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 93
15 سخنرانی دکتر جواد اطاعت با عنوان: توسعه و توسعه نیافتگی در ایران حمیدرضا نصرتی 42
16 گزارش نشست تخصصی مرزبانی خراسان رضوی؛ مأموریت ها و جایگاه پژوهش درآن حمیدرضا نصرتی 40
17 هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حمیدرضا نصرتی 45
18 گزارش سفر علمی – فرهنگی به مناطق مرزی شهرستانهای درگز( مرز باجگیران و لطف آباد) و شهر تاریخی کلات نادری حمیدرضا نصرتی 70
19 چهارمین دوره انتخاب برترین آثار علمی جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 111
20 بازنمائی تحولات ژئوپلیتیکی همه پرسی استقلال در کردستان عراق حمیدرضا نصرتی 152