تأثیرجهانی‌شدن بر تقویت همگرایی در حوزه فرهنگی نوروز

چکيده

پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیراتجهانی‌شدن بر همگرایی منطقه‌ای در منطقه نوروز بوده و با طرح این سؤال که جهانی‌شدن چه تأثیری بر همگرایی در این منطقه خواهد داشت؟ با فرض اینکه یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌های همگرایی منطقه‌ای، فرهنگ مشترک بوده و نظریه‌های همگرایی نیز کم و بیش بر آن تأکید ورزیده و منطقه گرایی مقدمه ای برای جهانی‌شدن است، نوروز می‌تواند عامل اصلی همگرایی میان کشورهای این حوزه باشد. پژوهش با نگاهی به روند تحول جهانی‌شدن و منطقه‌گرایی و نظریه‌های موجود مبتنی بر فرهنگ و همگرایی در روابط بین‌الملل، و با بررسی حوزه جغرافیایی، فرهنگی و تمدنی نوروز و اشتراکات موجود میان کشورهای منطقه به این نتیجه رسید که در صورت تعریف درست و شفاف منطقه  مزبور و ایجاد ساز و کارهای مناسب می‌توان در راستای ایجاد نوعی خاص از همگرایی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گام برداشت، و موج گریزناپذیر جهانی شدن را در جهت مثبتِ همگرایی هدایت نموده و تأثیرات منفی آن را به حداقل رساند.

واژه‌هاي کليدي:جهانی‌شدن، نوروز، منطقه‌گرایی، همگرایی فرهنگی، همگرایی اقتصادی، همگرایی سیاسی.

اطلاعات بیشتر

  • نویسندگان:

    دکتر عبدالرضا فرجی راد-دانشیار جغرافيای سياسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
    دکتر ریباز قربانی نژاد - استادیار جغرافيای سياسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
    دکتر عبدالله مهربان-دانش آموخته مطالعات اروپا، دانشگاه تهران
آخرین ویرایش در تاریخ جمعه 05 آبان 1396 ساعت 17:59

نمایه فصلنامه ژئوپلیتیک در SCOPUS

به اطلاع خوانندگان محترم می رساند که فصلنامه ژئوپلیتیک در Scopus نمایه شده است. جهت مشاهده نامه بر روی لوگو کلیک کنید.

فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک

صاحب امتياز: انجمن ژئوپليتيک ايران

مدير مسئول: دکتر محمد اخباري

سردبير: دکتر محمدرضا حافظ‌ نيا

دستیار سردبیر: دکتر مصطفی قادری حاجت

ويراستار: دكتر حسين مختاري هشي

ویراستار چکیده های انگلیسی: مهدی کریمی

اين فصلنامه براساس پروانه انتشار شماره ۱۲۴/۱۵۷۳ تاريخ ۸۴/۴/۲۹ هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر مي‌شود و به موجب مجوز شماره ۳/۲۹۱۰/۴۷۴ تاريخ ۸۳/۵/۲۶ کميسيون بررسي نشريات علمي کشور داراي درجه علمي ـ پژوهشي مي‌باشد.