عضویت
با یکبار ثبت نام در سایت فصلنامه علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک می توانید در هر زمان هر تعداد مقاله را که تمایل داشته باشید ارسال نمایید.
در هر زمان با مراجعه به صفحه "مشاهده وضعیت مقالات" می توانید لیست مقالات ارسالی خود را به همراه نظرات داوران بیابید.
توجه : ثبت نام در این سایت متمایز از سایت انجمن ژئوپلیتیک ایران است. ثبت نام در این سایت مستقل از سایت مذکور است.
* فیلد الزامی قابل مشاهده در پروفایل اطلاعات برای: نام کاربری : لطفا یک نام کاربری معتبر وارد کنید.  بدون فاصله و حداقل 3 کاراکتر و شامل حروف الفبا و اعداد
* فیلد الزامی مخفی شده در پروفایل اطلاعات برای: گذر واژه : لطفا یک رمز عبور معتبر وارد کنید .   معتبر وارد کنید.  بدون فاصله و حداقل 3 کاراکتر و شامل حروف الفبا و اعداد و علائم
* فیلد الزامی مخفی شده در پروفایل اطلاعات برای: تکرار گذرواژه : لطفا یک رمز عبور معتبر وارد کنید .   معتبر وارد کنید.  بدون فاصله و حداقل 3 کاراکتر و شامل حروف الفبا و اعداد و علائم
* فیلد الزامی مخفی شده در پروفایل اطلاعات برای: پست الکترونیکی : لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید. برای تکمیل عضویت باید لینک فعال سازی ارسال شده به ایمیلتان را تایید کنید.
لطفا اطلاعات خود را دقیق وارد نمائید. اطلاعات شخصی شما قابل نمایش در پروفایل نیستند.
* فیلد الزامی قابل مشاهده در پروفایل
* فیلد الزامی مخفی شده در پروفایل اطلاعات برای: نام : لطفا نام خود را وارد کنید.
* فیلد الزامی مخفی شده در پروفایل اطلاعات برای: نام خانوادگی : لطفا نام خانوادگی خود را وارد کنید.
مخفی شده در پروفایل
مخفی شده در پروفایل
 
* فیلد الزامی تکمیل این فیلد الزامی می باشد | قابل مشاهده در پروفایل این فیلد در پروفایل شما نشان داده می شود | مخفی شده در پروفایل این فیلد در پروفایل شما نشان داده نمی شود | اطلاعات برای: ? : برای مشاهده توضیحات بر ماوس را روی آیکون حرکت دهید برای اطلاعات ماوس را روی آیکون قرار دهید

نمایه فصلنامه ژئوپلیتیک در SCOPUS

به اطلاع خوانندگان محترم می رساند که فصلنامه ژئوپلیتیک در Scopus نمایه شده است. جهت مشاهده نامه بر روی لوگو کلیک کنید.

فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک

صاحب امتياز: انجمن ژئوپليتيک ايران

مدير مسئول: دکتر محمد اخباري

سردبير: دکتر محمدرضا حافظ‌ نيا

دستیار سردبیر: دکتر مصطفی قادری حاجت

ويراستار: دكتر حسين مختاري هشي

ویراستار چکیده های انگلیسی: مهدی کریمی

اين فصلنامه براساس پروانه انتشار شماره ۱۲۴/۱۵۷۳ تاريخ ۸۴/۴/۲۹ هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر مي‌شود و به موجب مجوز شماره ۳/۲۹۱۰/۴۷۴ تاريخ ۸۳/۵/۲۶ کميسيون بررسي نشريات علمي کشور داراي درجه علمي ـ پژوهشي مي‌باشد.