هیات تحریریه فصلنامه

  • PDF
  1. اخباري، محمد (دانشيار جغرافياي سياسي) دانشگاه آزاد اسلامي ـ ايران
  2. احمدی پور، زهرا (دانشیار جغرافیای سیاسی) دانشگاه تربیت مدرس- ایران
  3. حافظ‌نيا، محمدرضا (استاد جغرافياي سياسي) دانشگاه تربيت مدرس ـ ايران
  4. حيدري، غلامحسن (استاديار جغرافياي سياسي) دانشگاه آزاد اسلامي ـ ايران
  5. صفوي‌همامي، يحيي (استاد جغرافياي سياسي) دانشگاه امام حسين (ع) ـ ايران
  6. کولایی، الهه  (استاد روابط بین الملل) دانشگاه تهران ـ ايران
  7. فرجی راد، عبدالرضا (دانشیار جغرافیای سیاسی) دانشگاه آزاد اسلامی- ایران
  8. مصلی نژاد، عباس (دانشيار علوم سياسي) دانشگاه تهران ـ ايران
  9. متقي، ابراهيم (استاد علوم سياسي) دانشگاه تهران ـ ايران

آخرین به روز رسانی در جمعه 18 مهر 1393 ساعت 02:53

نمایه فصلنامه ژئوپلیتیک در SCOPUS

به اطلاع خوانندگان محترم می رساند که فصلنامه ژئوپلیتیک در Scopus نمایه شده است. جهت مشاهده نامه بر روی لوگو کلیک کنید.

فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک

صاحب امتياز: انجمن ژئوپليتيک ايران

مدير مسئول: دکتر محمد اخباري

سردبير: دکتر محمدرضا حافظ‌ نيا

دستیار سردبیر: دکتر مصطفی قادری حاجت

ويراستار: دكتر حسين مختاري هشي

ویراستار چکیده های انگلیسی: مهدی کریمی

اين فصلنامه براساس پروانه انتشار شماره ۱۲۴/۱۵۷۳ تاريخ ۸۴/۴/۲۹ هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر مي‌شود و به موجب مجوز شماره ۳/۲۹۱۰/۴۷۴ تاريخ ۸۳/۵/۲۶ کميسيون بررسي نشريات علمي کشور داراي درجه علمي ـ پژوهشي مي‌باشد.