شماره ۴۵ (سال سیزدهم، شماره یکم، بهار ۱۳۹۶)

شماره ۴۵ (سال سیزدهم، شماره یکم، بهار ۱۳۹۶)

چکيده درحالی‌که قلمروسازی، کوشش جمعی یا فردی انسان برای اعمال نظارت انحصاری بر بخش مشخصی از فضای فیزیکیاست؛ قلمرو‌سازی گفتمانی اشاره به ساخت گفتمان‌های مسلط توسط افراد یا گروها فراتر…

اطلاعات بیشتر

 • نویسندگان
  دكترسید هادی زرقانی-دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
  ابراهیم احمدی-کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکيده جنوب غرب آسیا متشکل از کشورهایی است که تنوع هویتی سازه‌های سیاسی-فضایی منطقه و کشمکش‌های سیاسی برخاسته از منافع و رویکردهای متعارض کشورهای حاضر دست‌کم طی چند دهه اخیر…

اطلاعات بیشتر

 • نویسندگان
  دكتر مراد کاویانی راد- دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم جغرافیایی،  دانشگاه خوارزمی
  دکترعبدالله قنبرلو-دانشیار روابط  بین الملل، پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی و فرهنگی
  مراد دلالت- کارشناس ارشدجغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی

چکيدهبحران به‌عنوان بخشی از واقعیت سیاست امنیتی خاورمیانه محسوب می‌شود.تحولات اجتماعي در كشورهاي حوزه خليج‌فارس، آسياي جنوب غربي، شرق مديترانه و شمال آفريقا به‌عنوان اصلي‌ترين نشانة دگرگوني در ساختار اجتماعي،…

اطلاعات بیشتر

 • نویسندگان
  نوشین میرزایی جگرلویی- دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقیقات، تهران
  دکتر سید علی اصغر کاظمی-استاد روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقیقات، تهران
  دکتر ابراهیم متقی-استاد علوم سياسي، دانشگاه تهران

چکيده جهان تاكنون بيشتر شاهد مسيرهاي ترانزيتي بين شرق و غرب عالم بوده است كه اتكاي بسیار زيادي به مسيرهاي اقيانوسي داشته و از اين رو، ارتباطات شمالي ـ جنوبي…

اطلاعات بیشتر

 • نویسندگان
  دکتر هادي ويسي - استاديار جغرافيای سياسی، دانشگاه پيام نور
چکيده امروزه توسعۀ متوازن و پایدار نقش اساسی در امنیت جوامع بشری داراست، به طوری که بیشتر جوامع با ضریب امنیتی بالا کشورهایی شناخته می‌شوند که میزان توسعه بالایی را…

اطلاعات بیشتر

 • نویسندگان
  سید جواد علوی قصوني- کارشناس ارشد برنامهريزي آمايش سرزمين، دانشگاه تهران
  دکتر محمد میره ای - استاديار جغرافيا و برنامهريزي شهري، دانشگاه تهران
  دکتر سید عباس احمدي- استاديار جغرافياي سياسي، دانشگاه تهران

چکيدهفعال شدن شکاف‌های اجتماعی در خاورمیانه و سياسي‌شدن آنها منجر به شکل گیری مجموعه‌ای از نیروهای هویت بنیاد زیرملی و فراملی شده است كه از انگيزة لازم براي ادغام در…

اطلاعات بیشتر

 • نویسندگان
  دکتر حجت کاظمي - استاديار علوم سياسي، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
چکيده مقاله حاضر با استفاده از تئوری دومینوی ویلیام بولیت و بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی وکتابخانه اي درصدد ارائه پاسخ به اين سؤال است که مهمترین دلایل حضور…

اطلاعات بیشتر

 • نویسندگان
  عبدالرضا عالیشاهی ـکارشناس ارشد علوم سياسي،دانشگاه اصفهان
  (دکتر هادی تاجیک ـ استادیار علوم سياسي، دانشگاه جامع امام حسين (ع 
  یونس فروزان ـ دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی

نمایه فصلنامه ژئوپلیتیک در SCOPUS

به اطلاع خوانندگان محترم می رساند که فصلنامه ژئوپلیتیک در Scopus نمایه شده است. جهت مشاهده نامه بر روی لوگو کلیک کنید.

فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک

صاحب امتياز: انجمن ژئوپليتيک ايران

مدير مسئول: دکتر محمد اخباري

سردبير: دکتر محمدرضا حافظ‌ نيا

دستیار سردبیر: دکتر مصطفی قادری حاجت

ويراستار: دكتر حسين مختاري هشي

ویراستار چکیده های انگلیسی: مهدی کریمی

اين فصلنامه براساس پروانه انتشار شماره ۱۲۴/۱۵۷۳ تاريخ ۸۴/۴/۲۹ هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر مي‌شود و به موجب مجوز شماره ۳/۲۹۱۰/۴۷۴ تاريخ ۸۳/۵/۲۶ کميسيون بررسي نشريات علمي کشور داراي درجه علمي ـ پژوهشي مي‌باشد.