اخبار انجمن

اطلاعیه

اطلاعیه

به اطلاع کلیه اعضا پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران می رساند که جلسه مجمع عمومی و  انتخابات هیات مدیره انجمن در اوایل بهمن ماه ۱۳۹۹ برگزار می شود. بنابراین ضروری است...

بخش: اخبار داخلی انجمن


پیام تسلیت

پیام تسلیت

اناّلله وانّا اليه راجعون.... استاد ارجمند جناب آقای دکتر حیدر لطفی....هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار....مصیبت وارده و ضایعه درگذشت مادر ارجمندتان را به حضرتعالی و خانواده...

بخش: اخبار داخلی انجمن


موانع سیاسی عمده سد راه توسعه کشور واثرات ژئوپلیتیکی آن

موانع سیاسی عمده سد راه توسعه کشور واثرات ژئوپلیتیکی آن

محمدرضا هیودی... (این تحلیل صرفا دیدگاه نویسنده بوده و انتشار آن به منزله موضع انجمن نیست)... فرایند تاریخی توسعه جوامع، مبتنی براندیشه ای پویا، و محیط مساعدی بود که مدنیت را...

بخش: اخبار داخلی انجمن


همگرایی همسایگان شمالی

همگرایی همسایگان شمالی

لقمان توتونچی.. (این تحلیل صرفا دیدگاه نویسنده بوده و انتشار آن به منزله موضع انجمن نیست)... تاریخچه ؛بنابرمستندات وشواهدتاریخی پیشینه سابقه سکونت کردها درمنطقه قفقاز برمیگردد به قرن۱۶میلاد،آن زمانکه شاه شاه عباس...

بخش: اخبار داخلی انجمن


گفتگوی هفتم

گفتگوی هفتم

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند....سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست... گفتگوی هفتم ... سخنران: سید نادر نوربخش: کاندیدای دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران عنوان سخنرانی: بررسی رشد ملی گرایی در اروپا در دوره پسا...

بخش: اخبار داخلی انجمن


سومین نشست آنلاین از سلسله نشست های همایش« ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با…

سومین نشست آنلاین از سلسله نشست های همایش« ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی»

سومین نشست از سلسله نشست های مجازی همایش ملی《ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی بارویکرد آمایشی》 با محوریت " امنیت و توسعه پایدار "  با...

بخش: اخبار داخلی انجمن


دومین نشست آنلاین از سلسله نشست های همایش« ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با…

دومین نشست آنلاین از سلسله نشست های همایش« ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی»

سلسله نشست های مجازی همایش ملی《ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی بارویکرد آمایشی》 با موضوع " امنیت و توسعه پایدار "  با حضور اساتید برجسته...

بخش: اخبار داخلی انجمن


شعب انجمن ژئوپلیتیک ایران

فصلنامه علمی پژوهشی ژئوپلیتیک

فصلنامه جغرافیای سیاسی

نظرسنجی

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟


نتایج