اخبار انجمن

حکومت ها،کرونا و وفاق ملی

حکومت ها،کرونا و وفاق ملی

لقمان توتونچی- دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد امروزه بیشتر حکومت ها در جهان بهمراه تمامی نهادها و سازمانها ذی ربط در فضای جغرافیای دولت ملتهای درگیر با پدیده کووید-19...

بخش: اخبار داخلی انجمن


گفتگوی نهم

گفتگوی نهم

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند....سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست...گفتگوی نهم ... سخنران: آرش قربانی سپهر: کاندیدای دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و دانشجوی نخبه کشور عنوان سخنرانی: ایران آینده با محیط زیست شکننده...

بخش: اخبار داخلی انجمن


نشست هماهنگي همايش بين المللي اتحاديه اقتصادي اوراسيا برگزار شد

نشست هماهنگي همايش بين المللي اتحاديه اقتصادي اوراسيا برگزار شد

گزارش برگزاری نشست هماهنگي همايش بين المللي اتحاديه اقتصادي اوراسيا و نقش ژئوپليتيك مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه اي با حضور دكتر سيد یحیی(رحيم) صفوي رييس انجمن ژئوپليتيك ايران...

بخش: اخبار داخلی انجمن


تصاویری از برگزاری نشست هماهنگي همايش بين المللي اتحاديه اقتصادي اوراسيا و نقش ژئوپليتيك مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه…

تصاویری از برگزاری نشست هماهنگي همايش بين المللي اتحاديه اقتصادي اوراسيا و نقش ژئوپليتيك مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه اي

با حضور دكتر سيد یحیی(رحيم) صفوي رييس انجمن ژئوپليتيك ايران و دكتر روزبهان رييس سازمان منطقه آزاد انزلي. این نشست روز پنج شنبه 24 مهر ماه 1399 در منطقه آزاد...

بخش: اخبار داخلی انجمن


مصاحبه

مصاحبه

مشهد- ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: استان‌های مرکزی کشور باید معین استان‌های مرزی باشند و بر این اساس ایجاد سرمایه اقتصادی و قدرت سیاسی برای استان‌های مرزی...

بخش: اخبار داخلی انجمن


تصاویری از برگزاری نشست خبری همایش «ابعاد نظری و کاربردی توسعه و‌ امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی

تصاویری از برگزاری نشست خبری همایش «ابعاد نظری و کاربردی توسعه و‌ امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی

تصاویری از برگزاری نشست خبری همایش «ابعاد نظری و کاربردی توسعه و‌ امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی» که دیروز سه شنبه به تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ در ساعت...

بخش: اخبار داخلی انجمن


اطلاعیه

اطلاعیه

نشست خبری همایش «ابعاد نظری و کاربردی توسعه و‌ امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی» در روز سه شنبه به تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ در ساعت دوازده و نیم...

بخش: اخبار داخلی انجمن


شعب انجمن ژئوپلیتیک ایران

فصلنامه علمی پژوهشی ژئوپلیتیک

فصلنامه جغرافیای سیاسی

نظرسنجی

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟


نتایج