اخبار انجمن

اطلاعیه

اطلاعیه

به اطلاع کلیه اعضای انجمن ژئوپلیتیک ایران و علاقمندان به شرکت در یازدهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (تحولات ژئواستراژیک و ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا در قرن 21) می رساند که...

بخش: همایش های پیش رو


اطلاعیه

اطلاعیه

اعلام آمادگی دانشگاه های تربیت مدرس، خوارزمی و فردوسی مشهد و موسسه آینده پژوهی جهان اسلام برای حمایت علمی و معنوی از یازدهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (تحولات ژئواستراژیک و...

بخش: همایش های پیش رو


اطلاعیه

اطلاعیه

به اطلاع اعضای محترم انجمن ژئوپلیتیک ایران و عموم علاقمندان می رساند، با توجه به اطلاع رسانی قبلی مبنی بر برگزاری مقاله یازدهمین کنگره سالانه ...

بخش: همایش های پیش رو


اطلاعیه

اطلاعیه

به اطلاع اعضای محترم انجمن ژئوپلیتیک ایران و عموم علاقمندان می رساند، با توجه به اطلاع رسانی قبلی مبنی بر برگزاری مقاله یازدهمین کنگره سالانه انجمن ژئوپلیتیک...

بخش: اخبار داخلی انجمن


کارگاه آموزشی آنلاین

کارگاه آموزشی آنلاین

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی برگزار میکند.... دومین کارگاه آشنایی با سامانه های همانند جو و ثبت مدارک علمی در ایرانداک....مدرس...دکتر سید محمد تقی...

بخش: اخبار داخلی انجمن


اطلاعیه

اطلاعیه

ثبت یازدهمین کنگره سالانه انجمن ژئوپلیتیک ایران (تحولات ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا در قرن 21) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) به آدرس: https://conf.isc.ac/fa/

بخش: اخبار داخلی انجمن


انتخابات و پدیده نوکیسه گی

انتخابات و پدیده نوکیسه گی

لقمان توتونچی (دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی).... (این تحلیل صرفا دیدگاه نویسنده بوده و انتشار آن به منزله موضع انجمن نیست)... بیش از یک دهه است که پدیده ی نوکیسه...

بخش: اخبار داخلی انجمن


شعب انجمن ژئوپلیتیک ایران

فصلنامه علمی پژوهشی ژئوپلیتیک

فصلنامه جغرافیای سیاسی

نظرسنجی

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟


نتایج