اخبار انجمن

سیاست های جدید ترامپ در منطقه خاورمیانه

سیاست های جدید ترامپ در منطقه خاورمیانه

بسمه تعالی این تحلیل نظر نویسنده مطلب است و انتشار آن به منزله موضع انجمن نیست..... لقمان توتونچی.... سیاست های جدید ترامپ در منطقه خاورمیانه .....حضور نظامی آمریکا به بهانه حاکمیت و دمکراسی...

بخش: اخبار داخلی انجمن


اطلاعیه

اطلاعیه

در ارزیابی نشریات وزارت علوم، مجله ژئوپلیتیک با کسب گرید بین المللی حائز بالاترین رتبه و جزء معدود نشریات دارای اندیکس فوق است. نتیجه ارزیابی به پیوست ارسال است.برای دیدن...

بخش: اخبار داخلی انجمن


اطلاعیه

اطلاعیه

قابل توجه استادان محترم؛ پژوهشگران گرامی و دانشجویان عزیز: با توجه به استقبال و درخواست پژوهشگران محترم جهت فرصت ارائه مقاله پژوهشی به همایش اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک...

بخش: اخبار داخلی انجمن


سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی چهارم)

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی چهارم)

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند:سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست... گفتگوی چهارم....عنوان سخنرانی: انتشار ویروس کرونا و بی‌عدالتی فضایی / جغرافیایی.... سخنران: دکتر مصطفی قادری حاجت (استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس).... زمان:...

بخش: اخبار داخلی انجمن


برگزاری جلسه کمبته علمی و اجرایی همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا

برگزاری جلسه کمبته علمی و اجرایی همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا

تصاویری از برگزاری جلسه کمبته علمی و اجرایی همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای که روز یکشنبه 16 شهریور ماه...

بخش: اخبار داخلی انجمن


اطلاعیه

اطلاعیه

قابل توجه استادان محترم و پژوهشگران گرامی و دانشجویان عزیز.... با توجه به استقبال و درخواست پژوهشگران محترم جهت فرصت ارائه مقاله پژوهشی به همایش اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش...

بخش: اخبار داخلی انجمن


سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی سوم)

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی سوم)

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند:سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست.... گفتگوی سوم ... عنوان: پسا کرونا: رابطه حکومت‌ها و ملت‌ها...سخنران: سرکار خانم دلارام قندچی (دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی)...زمان:...

بخش: اخبار داخلی انجمن


شعب انجمن ژئوپلیتیک ایران

فصلنامه علمی پژوهشی ژئوپلیتیک

فصلنامه جغرافیای سیاسی

نظرسنجی

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟


نتایج