اخبار انجمن

واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه ؛ گذشته…

               واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه ؛ گذشته ، حال ، اینده ؛ اسرائیل

محمدرضا هیودی، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی بر اساس اسطوره ها، قوم یهود چهار هزار سال پیش بر پایه هویتی مذهبی در جغرافیایی که امروز خاورمیانه نامیده می شود شکل...

بخش: اخبار داخلی انجمن


آگهی تغییرات هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

آگهی تغییرات هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1396/11/15 و نامه شماره 299661 مورخ 1396/12/16 وزات علوم، تحقیقات و فناوری تصمیمات زیر اتخاذ شد: مریم امیدی آوج به شماره ملی 5388525457 به جای...

بخش: اخبار داخلی انجمن


پایان سال 1396، بیم ها و امیدها تحلیلی بر روندهای ژئوپلیتیکی محیط پیرامونی ایران

پایان سال 1396، بیم ها و امیدها تحلیلی بر روندهای ژئوپلیتیکی محیط پیرامونی ایران

محمود نورانی،پژوهشگر در حوزه جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک مقدمه محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران همواره متأثر از متغیرهایی است که در سیستم نظام منطقه­ ای و بین ­المللی وارد می ­شود. از...

بخش: اخبار داخلی انجمن


تبریک هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران به مناسبت عید نوروز

تبریک هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران به مناسبت عید نوروز

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال...

بخش: اخبار داخلی انجمن


همایش ملی دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا برگزار شد

همایش ملی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلییتک غرب آسیا  با محوریت انجمن ژئوپلیتیک ایران و با همکاری دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگاه نیروی انتظامی و مطالعات اجتماعی، وزارت...

بخش: اخبار داخلی انجمن


برنامه زمان بندی همایش دیپلماسی آب

برنامه زمان بندی همایش دیپلماسی آب

برنامه زمان بندی همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا. این همایش با همکاری دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شهید بهشتی، وزارت نیرو، وزات امور خارجه و سایر نهادها...

بخش: اخبار داخلی انجمن


نشانی محل برگزاری همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا

 نشانی محل برگزاری  همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا

نشانی محل برگزاری همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا: نشانی شماره 1: تهران- خیابان مفتح جنوبی، نرسیده به انقلاب. درب غربی دانشگاه خوارزمی- دانشکده ادبیان و علوم انسانی-...

بخش: اخبار داخلی انجمن


شعب انجمن ژئوپلیتیک ایران

فصلنامه علمی پژوهشی ژئوپلیتیک

برای مشاهده تمامی شماره ها و همچنین ارسال مقالات اینجا را کلیک کنید

فصلنامه جغرافیای سیاسی

نظرسنجی

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟


نتایج