اساسنامه انجمن - فصل ششم

فهرست مطلب
اساسنامه انجمن
فصل دوم- وظيف و فعاليتها
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
تمامی صفحات

 

فصل ششم بودجه و مواد متفرقه

ماده17: منابع مالي انجمن عبارتند از :

1-17- حق عضويت اعضاء

2-17- درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي ومشاوره اي

3-17- دريافت هديا و کمکها

4-17- کليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.

ماده 18: درآمدها و هزينه­هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به کميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ارسال مي شود .

ماده 19: کليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانکهاي کشور نگهداري مي شود .

ماده 20: هيچيک از موسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچ گونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و بستگان درجه يک آنها نمي توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمايند .

ماده 21: کليه مدارک و پرونده مالي و غير مالي مرتبط با فعاليتهاي انجمن در دفتر مرکزي انجمن نگهداري مي­شود و در مواقع مراجعه مرجع  نظارت يا  سير مراجع صلاحيت دار در اختيار آنان قرا خواهد گرفت .

ماده 22: هر گونه تغيير درمفاد  اساسنامه ،  پس از تصويب کميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معتبر است .

ماده 23: انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي  يا وابستگي به گروهها و احزاب سياسي را ندارند .

ماده 24: در صورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومي ، همان مجمع هيئت تسويه­اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد . هيئت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي­ها کليه دارائي­هاي منقول و غير منقول انجمن را با نظارت  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  به يکي از موسسات آموزشي يا پژوهشي کشور واگذار کند.

ماده 25: اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 25 ماده، 57 زير ماده و 15 تبصره در جلسه مورخ مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيد.

 
آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 02 شهریور 1390 ساعت 03:04