اساسنامه انجمن

فهرست مطلب
اساسنامه انجمن
فصل دوم- وظيف و فعاليتها
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
تمامی صفحات
بازدیدکننده محترم

شما می توانید اصل اساسنامه انجمن را بصورت فایل PDF مشاهده نمائید. جهت مشاهده این فایل اینجا را کلیک کنید.


فصل اول:کليات و اهداف

ماده1: به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علم و توسعه  کمی و کيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه­هاي  مربوط به علم ژئوپلیتیک، و انجمن ژئوپلیتک ایران که از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي­شود، تشکيل مي­گردد.

ماده 2: انجمن مو سسه­اي غير انتفاعي است و در زمينه­هاي علمي و پژوهشي فعاليت مي­کند و از تاريخ ثبت داري شخصيت حقوقي است و رئيس هيئت مديره آن نماينده  قانوني انجمن مي باشد.

ماده3: مرکز انجمن در شهر تهران به نشانی خیابان سمیه- جنب برج سپهر- ساختمان خاقانی- ورودی غربی- طبقه ششم واحد 46 مي باشد و شعب آن پس از موافقت کميسيون انجمن­هاي علمي مي­تواند در هر منطقه از کشور تشکيل گردد.

تبصره: هيئت مديره مي­تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مرکز اصلي انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمي کثيرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم تحقيقات و فناوري برسد.

ماده 4: انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشکيل مي­شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است .


 

فصل دوم- وظيف و فعاليتها

ماده 5: به منظور نيل به هدفهاي مذکور در ماده (1) اين اساسنامه ،انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

1-5- انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين­المللي بین محققان و متخصصاني که به گونه­اي با علم ژئوپلیتیک سروکار دارند.

2-5- همکاري با نهادهاي اجريي، علمي، پژوهشي، در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجري طرح ها و برنامه­هاي مربوط به امور آموزش و پزوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن .

3-5- ترغيب و تشويق پژو هشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز .

4-5- ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي.

5-5- تشکیل گردهمايي­هاي ملّي، منطقه­اي و بين­المللي .

6-5- انتشار کتب و نشريات علمي.

 


 

فصل سوم انواع و شريط عضويت

1-6- عضويت پيوسته:

موسسان انجمن و کليه افرادي که حداقل درجه کارشناسي ارشد در رشته جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک و رشته هاي وابسته باشند­، مي­توانند به عضويت پيوسته انجمن در آيند.

2-6- عضويت وابسته:کسانی که داري درجه کارشناسي هستند و مدت پنج سال به نحوي در يکي از رشته هاي مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.

1-2-6- اعضای برجسته وابسته با تصویب کمیته پذیرش می­توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

3-6-عضويت دانشجويي:

کليه دانشجوياني که در رشته­هاي جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک به تحصيل اشتغال دارند.

 

4-6-عضويت افتخاري:

شخصيتهاي ايراني و خارجي که مقام علمي آنان در زمينه هاي جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک حائز اهميت خاص باشد، يا در پشبرد اهداف انجمن کمکهاي موثر و ارزنده­اي نموده باشند.

5-6-اعضاي موسساتي (حقوقي ):

سازمانهايي که در زمينه­هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي­توانند به عضويت انجمن در آيند .

تبصره: اعضاي موسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي شوند.

ماده 7: هر يک از اعضاء سالانه مبلغي را که ميزان آن توسط مجمع  عمومي متناسب با نوع عضویت تعيين مي گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچ گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي­کند .

تبصره 2: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند .

ماده 8: عضويت در یکی از موارد زير خاتمه مي­يابد:

 

1-8- استعفاي کتبي عضو و ارائه آن به هیئت مدیره

2-8- عدم پرداخت حق عضويت سالانه پس از اعلام کتبی به وی توسط رئیس هیئت مدیره

تبصره: تاييد خاتمه عضويت با هيئت مديره است . 

فصل چهارم ارکان انجمن

ماده 9: ارکان اصلي عبارتند از :

الف )مجمع عمومي

ب)هيئت مديره

ج)بازرسان

الف )مجمع عمومي

 

ماده 10: مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق­العاده تشکيل مي شود .

1-10- مجمع عمومي عادي سالي يکبار تشکيل مي شود و با حضور يا راي کتبي نصف بعلاوه يک کل اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي يابد و تصميمات با اکثر آراء معتبر است .

2-10- در صورتی که در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم بلافاصله حداقل یکماه بعد تشکیل می شود و با هر تعداد حاضر در جلسه رسمیت می­یابد.

3-10- مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرسان و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.

تبصره 1: دعوت براي تشکيل مجامع عمومي به صورت کتبي يا در آگهي روزنامه کثير الانتشار است و بايد حداقل پانزده  روز قبل از تشکيل مجمع به اطلاع اعضاي  پيوسته برسد.

تبصره 2: يک سوم اعضاي پيوسته مي­توانند مستقيما اقدام به دعوت براي تشکيل مجمع عمومي فوق العاده  نمايند مشروط بر اينکه هيئت مديره و نيز بازرسان انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ  منفي داده باشند و در چنين حالتي ، ایشان باید در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود ، توسط هيئت مديره يا بازرسان تصريح نمايند.

تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق ، دستور جلسه عمومي منحصرا موضوعي خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است . و هیئت رئیسه مجمع از میان اعضا انتخاب خواهد شد.

ماده 11: وظيف مجامع عمومي عادی و فوق العاده

1-11- انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرسان

2-11- تصويب خط مشي انجمن

3-11- بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره بازرسان

4-11- تعيين ميزان حق عضويت و تصویب ترازنامه

5 -11- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

6-11-  عزل هيئت مديره و بازرسان

7-11- تصويب  انحلال انجمن .

8-11- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب درآمدها و هزینه­های سال گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

تبصره 1: مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه­اي مرکب از يک رئيس ، يک منشي و دوناظر اداره مي­شوند .

تبصره 2: اعضاي هيئت رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي­شوند .

تبصره 3: اعضاي هيئت رئيسه نبايد از بين کساني باشند که خود را در انتخابات هيئت مديره بازرسان کانديدا کرده­اند .

تبصره 4: مجمع عمومی فوق­العاده به منظور تصمیم گیری در موارد عمده و اساسی به ویژه در موارد بندهای 5-11 و 6-11 و 7-11 تشکیل می­شود.

 

ب) هيأت مديره

ماده 12: هيئت مديره انجمن مرکب از 5 عضو اصلي و2 نفر عضو علي البدل می باشد.که هر دو سال يک بار با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي­شوند .

1-12- هيچ يک از اعضا نمي­توانند بيش از دو بار متوالي به عضويت هيئت مديره انتخاب شوند.

2-12- عضويت در هيئت مديره افتخاري است .

3-12- هيئت مديره حداکثر تا دو هفته پس از انتخاب شدن تشکيل جلسه داده و با راي کتبی نسبت به انتخاب رئیس، نایب رئیس، دبیر و خزانه دار و نیز تفکیک وطایف خود اعلام می نماید.

4-12- کليه اسناد تعهد آور و اوراق بها دار با امضاي رئيس و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس یا نایب رئیس  معتبر است .

5-12- هيئت مديره موظف است بر حسب نياز هر يک ماه يک  بار تشکيل جلسه دهد . فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن با تاريخ  تشکيل جلسه حداقل سه روز است .

6-12- جلسات هيئت مديره با حضور اکثريت اعضاء رسميت مي­يابد و تصميمات متخذه با اکثريت آرای موافق، معتبر است .

7-12- کليه مصوبات هيئت مديره ثبت و پس از امضاي اعضاء در دفتر صورتجلسات هيئت مديره نگهداري مي شود .

8-12- شرکت اعضاي هيئت مديره در جلسات ضروري است  و غيبت هر يک از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيئت مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حکم استعفاي عضو غايب خواهد بود .

9-12- در صورت استعفاء، برکناري يا فوت هر يک از اعضاي هيئت مديره عضو علي البدل براي مدت باقيمانده دوره  عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

10-12- شرکت بازرسان در جلسات هيئت مديره  بدون داشتن حق راي مجاز است .

11-12- هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از  پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را  همراه با صورت جلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمسیون انجمن های علمی ارسال نماید.

تبصره: هیئت مدیره پیشین تا تایید هیئت مدیره جدیداز سوی کمسیون انجمن­های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ماده 13: هيئت مديره نماينده قانوني انجمن مي­باشد و وظيف و اختيارات آن به شرح زير است :

1-13- اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي

2-13- تشکيل گروههاي علمي انجمن ، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها

3-13- هيئت مديره مي­تواند هر اقدام و معامله­اي را که ضروري بداند در مورد نقل وانتقال اموال غير منقول انجمن و تبديل به احسن يا ترهين و فک رهن  به استثني واگذاري قطعي اموال غير منقول که مستلزم تصويب مجمع عمومي است انجام دهد .

4-13- جز درباره موضوعاتي که به موجب اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، هيئت مديره کليه اختيارات لازم بري اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجمن دارا مي باشد.

5-13- تهيه گزارش سالانه و تنظيم ترازنامه مالي و صورتحساب در آمدها و هزينه هاي  انجمن براي تصويب در مجمع عمومي و ارائه به مرجع  نظارت در موقع مقرر .

6-13- اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وکيل و حق توکيل به غير .

7-13- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي

8-13- اجراي طرح ها و برنامه هاي علمي در چارچوب وظايف  انجمن .

9-13- جلب هدايا و کمکهاي مالي

10-13 - اهداي بورسيه تحقيقاتي و آموزشي

11-13- اتخاذ تصميم درمورد عضويت انجمن در مجامع داخلي و خارجي بارعايت قوانين و مقررات جاري کشور

12-13- ارسال گزارشات لازم به کميسيون انجمن­هاي علمي وزارت علوم تحقيقات و فناوري.

13-13- پذیرش افراد برای عضویت در انجمن.

ج) بازرسان

ماده 14: مجمع عمومي عادي دو  نفر را به عنوان بازرس اصلي و يک نفر را به عنوان علي البدل براي مدت دوسال انتخاب مي ناميد .

تبصره: انتخاب مجدد بازرسان برای یک دوره متوالی دیگر بلا مانع است .

ماده 15: وظايف بازرسان به شرح زير است :

1-15- بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي

2-15- بررسي گزارش سالانه  هيئت مديره و تهيه گزارش از عملکرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي .

3-15- گزارش هر گونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي

تبصره: کليه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالي و غير مالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيئت مديره براي بررسي در دسترس بازرسان قرار بگيرد .

 


 

فصل پنجم گروههاي علمي انجمن

ماده16: انجمن مي­تواند گروهها و کميته­هاي زير را تشکيل دهد که براساس شرح وظايفي که از سوي هيئت مديره تعيين مي­شود به فعاليت مي­پردازد.

الف) گروههای علمی

-         گروههاي تخصصي  علمی متناسب با گرایشهای مربوطه

-         گروه یکسان سازی مفاهیم اصطلاحات و روشهای مربوطه

ب) واحدهای اداری و اجرایی

- کميته آموزش و پژ وهش

-  کميته انتشارات

- کميته آمار و اطلاعات

- کميته پذيرش و روابط عمومي

- کميته گردهمايي هاي علمي

- کمیته روابط عمومی و تبلیغات

1-16- ایجاد یا انحلال گروهها و واحدها و نیز تهیه و تصویب آئین نامه نحوه فعالیت آنها با هیئت مدیره انجمن است.

2-16- انتخاب مسئولین گروههای علمی و واحدهای اداری و اجرایی به عهده هیئت مدیره بوده که پس از تایید انتصاب آنها با حکم رئیس هیئت مدیره انجام خواهد پذیرفت.

 


 

فصل ششم بودجه و مواد متفرقه

ماده17: منابع مالي انجمن عبارتند از :

1-17- حق عضويت اعضاء

2-17- درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي ومشاوره اي

3-17- دريافت هديا و کمکها

4-17- کليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.

ماده 18: درآمدها و هزينه­هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به کميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ارسال مي شود .

ماده 19: کليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانکهاي کشور نگهداري مي شود .

ماده 20: هيچيک از موسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچ گونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و بستگان درجه يک آنها نمي توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمايند .

ماده 21: کليه مدارک و پرونده مالي و غير مالي مرتبط با فعاليتهاي انجمن در دفتر مرکزي انجمن نگهداري مي­شود و در مواقع مراجعه مرجع  نظارت يا  سير مراجع صلاحيت دار در اختيار آنان قرا خواهد گرفت .

ماده 22: هر گونه تغيير درمفاد  اساسنامه ،  پس از تصويب کميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معتبر است .

ماده 23: انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي  يا وابستگي به گروهها و احزاب سياسي را ندارند .

ماده 24: در صورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومي ، همان مجمع هيئت تسويه­اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد . هيئت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي­ها کليه دارائي­هاي منقول و غير منقول انجمن را با نظارت  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  به يکي از موسسات آموزشي يا پژوهشي کشور واگذار کند.

ماده 25: اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 25 ماده، 57 زير ماده و 15 تبصره در جلسه مورخ مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيد.

 


آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 02 شهریور 1390 ساعت 03:04