نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

تعداد رای دهندگان:
730

نخستین رای:
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 16:31

آخرین رای:
دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 13:04

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
294 40.3%
نامطلوب
223 30.5%
خوب
118 16.2%
متوسط
45 6.2%
باید کیفیت بالاتر برود
44 6%