نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

تعداد رای دهندگان:
670

نخستین رای:
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 16:31

آخرین رای:
چهارشنبه 29 فروردين 1397 ساعت 09:45

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
282 42.1%
نامطلوب
186 27.8%
خوب
112 16.7%
متوسط
42 6.3%
باید کیفیت بالاتر برود
42 6.3%