نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

تعداد رای دهندگان:
678

نخستین رای:
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 16:31

آخرین رای:
يكشنبه 27 خرداد 1397 ساعت 21:29

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
283 41.7%
نامطلوب
191 28.2%
خوب
114 16.8%
متوسط
42 6.2%
باید کیفیت بالاتر برود
42 6.2%