نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

تعداد رای دهندگان:
742

نخستین رای:
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 16:31

آخرین رای:
چهارشنبه 20 فروردين 1399 ساعت 23:53

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
301 40.6%
نامطلوب
226 30.5%
خوب
120 16.2%
متوسط
45 6.1%
باید کیفیت بالاتر برود
44 5.9%