نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

تعداد رای دهندگان:
750

نخستین رای:
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 16:31

آخرین رای:
يكشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 13:17

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
303 40.4%
نامطلوب
232 30.9%
خوب
120 16%
متوسط
45 6%
باید کیفیت بالاتر برود
44 5.9%