نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

تعداد رای دهندگان:
641

نخستین رای:
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 16:31

آخرین رای:
سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت 00:07

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
269 42%
نامطلوب
179 27.9%
خوب
107 16.7%
متوسط
41 6.4%
باید کیفیت بالاتر برود
39 6.1%